Vaccineren en ontwormen bij puppy's

 

 

VACCINEREN EN ONTWORMING BIJ PUPPY'S

 

We zijn er natuurlijk allemaal van op de hoogte; sinds de corona-crisis is begonnen, is het aantal pups rijkelijk toegenomen.

Ik hoop van harte dat dit voor alle nieuwe jongste aanwinsten in de diverse gezinnen goed gaat, ook als we op den duur weer wat meer terug kunnen naar 'normaal'. Dat er nog net zoveel aandacht is, en de tijd om op te groeien tot een stabiele, gezonde volwassen hond.

 

Daarnaast vind ik het wel heel belangrijk dat nieuwe eigenaren goed voorgelicht worden in de duizelingwekkende wereld die diergezondheid heet en dat zij zich er van bewust worden dat deze wereld niet alleen maar draait om zoveel mogelijk vaccineren, ontwormen en parasietbestrijding. Het is de moeite waard om je hier eens in te verdiepen, ik ga er vanuit dat je dat voor je zelf en de rest van je gezin ook doet. Toch?

 

Dus, in dit artikel uitleg over puppy-vaccinaties. Waarom wel, waarom niet? En is alles wat we opgedragen krijgen om te doen, ook daadwerkelijk nodig? Wat te denken van ontworming; is ontwormen wel zo gezond voor jouw hond?

 

Een steeds groter groeiende groep hondeneigenaren weet inmiddels dat herhaaldelijk vaccineren niet perse nodig is. Sterker nog: dat dit zelfs bezwaarlijk kan zijn voor de hond. Het naar beneden brengen van de hoeveelheid vaccinaties komt het immuunsysteem en de weerstand van de hond ten goede. Geen onnodige herhalingen of boosters dus.

We kunnen met minder af. De grote hoeveelheid goede titerbepalingen bewijst dit keer op keer.

En toch wordt hier naar mijn mening bij puppy's nog veel te weinig op gelet. 'Als hij straks volwassen is, gaan we er beter op letten, voor nu gaan we nog even op zeker' is een veel gehoord argument. En vervolgens worden puppy's massaal herhaaldelijk gevaccineerd.

 

 

 

 

WAAROM PUPPY-VACCINATIES GEEN ROUTINE ZOUDEN MOETEN ZIJN

Puppy's krijgen in hun jonge leven meerdere series vaccinaties. Over het algemeen is dat op de leeftijd van zes, negen en twaalf weken. De gedachte hierachter is dat dit de enige manier is om ervoor te zorgen dat ze beschermd zijn. Die mening deel ik niet. Aan de grote hoeveelheid goede uitslagen van titerbepalingen is te zien dat de meerderheid van de honden voldoende bescherming heeft zonder steeds opnieuw gevaccineerd te worden.

Ik ben ervan overtuigd dat slechts 1 vaccinatie voldoende is om voor een leven lang beschermd te zijn.

Waarom worden puppy's dan toch steeds weer opnieuw belast met steeds weer een nieuwe serie spuiten?

 

Anti-lichamen van de moeder

Op heel jonge leeftijd zijn puppy's beschermd tegen ziektes door het drinken van de eerste melk van de moeder, colostrum genaamd. Deze specifieke melk bevat heel veel anti-lichamen tegen ziekte. We noemen het ook wel maternale anti-lichamen.

De moeder geeft dit door aan de pups. Het lichaam van de pup is nog niet volwassen en nog niet in staat om zichzelf al volledig te beschermen. Dit begint zo rond de leeftijd van zes maanden. De anti-lichamen van de moeder bieden daarom bescherming en dit noemen we ook wel passieve immuniteit.

 

Op zich is het natuurlijk fantastisch dat dit bestaat, dat de moedermelk hiervoor kan zorgen.

Maar er zit ook een andere kant aan, als we kijken naar het vaccineren wat op zes, negen en twaalf weken gebeurt.

Als een pup met voldoende maternale anti-lichamen gevaccineerd wordt, zullen deze anti-lichamen ervoor zorgen dat het vaccin niet werkt. Het wordt zogezegd 'geinactiveerd', net zoals de anti-lichamen dit zouden doen als er een echt virus voorbij zou komen. De anti-lichamen zijn al van nature aanwezig, dus een vaccin kan hierin niet extra bijdragen.

In dat opzicht slaat vaccineren als er al anti-lichamen zijn, de plank dus mis.

 

 

 

 

Maar... in vaccins zitten wel gifstoffen. Chemische toevoegingen bijvoorbeeld en conserveringsmiddelen als kwik, aluminium en formaldehyde. Deze stoffen worden toegevoegd aan vaccinaties om een reactie van het immuunsysteem op te roepen, om ervoor te zorgen dat het lichaam gaat reageren (wakker wordt). Zodat gereageerd gaat worden op het vaccin wat wordt ingespoten.

 

En hoe goed de maternale anti-lichamen ook beschermen tegen ziektes, het beschermt niet tegen de akelige gevolgen die deze gifstoffen kunnen hebben op het lichaam van de hond.

Dat is bij volwassen honden zo, maar een nog niet goed ontwikkeld puppy-lichaampje kan hier nog veel meer nare gevolgen van ondervinden. Is het niet meteen, dan wel op de lange termijn.

En zeg nou zelf: dit soort chemische gifstoffen moet je toch helemaal niet willen in het lichaam van jouw hond?!

Helaas zorgt dit ervoor dat de kans op het ontwikkelen van autoimmuunziektes groter wordt. Veel honden krijgen dan al op jonge leeftijd of later te maken met allergieen, kanker, schildklierklachten, spijsverteringsklachten of gewrichtsklachten.

En dit is dan alleen nog een lijstje van autoimmuunziektes. Daarnaast zijn er ook nog eens ontzettend veel andere klachten op fysiek en mentaal gebied die kunnen optreden.

Zo jammer, en ook nog eens geheel onnodig aangezien vaccineren bij voldoende anti-lichamen dus helemaal niet nodig is.

 

Overigens geldt ook voor volwassen honden dat als er voldoende anti-lichamen aanwezig zijn, een vaccinatie niet aanslaat. Veel honden worden volgens het lijstje van de reguliere zorg gevaccineerd en dat houdt dus in: ook wanneer het niet eens zeker is dat het nodig is. Een betere optie is een titerbepaling: is de uitslag goed, dan hoeft er niet gevaccineerd te worden, want dat betekent dat er nog voldoende anti-lichamen zijn. Het lichaam hoeft dus niet onnodig belast te worden.

 

 

 

 

MEER IS BETER?

Dit is een vaak gehoorde opmerking; hoe meer vaccineren hoe beter. Je kunt het maar beter voor zijn. Baat het niet, dan schaadt het niet. Enzovoort, enzovoort.

Nou, dat is dus in de verste verte niet het geval. We weten inmiddels dat er aan elk gegeven vaccin wel degelijk gevaren kleven. En hoe meer vaccinaties, hoe meer kans dat er een keer iets fout gaat. Om een puppy-vaccinatie schema te maken, is het dus belangrijk om te kijken naar het tijdstip waarop de maternale anti-lichamen zodanig (op natuurlijke wijze) is afgenomen, dat het de werking van een vaccin niet meer teniet doet.

Maar tegelijk is het ook belangrijk dat de pup geen gevaar loopt om ziektes in de omgeving op te lopen.

 

Maternale anti-lichamen nemen na verloop af, maar wanneer dit is is per hond en per ras verschillend. Voor Parvo geldt dit wel heel specifiek, dit verschilt enorm.

De maternale anti-lichamen voor Parvo kunnen langer dan andere puppyziektes in het lichaam aanwezig blijven. In sommige honden is wel 26 weken gemeten. En dat moet dan in een puppy-vaccinatie schema ook weer meegenomen. Dat maakt het wel wat lastiger.

 

Omdat dit zo lastig te voorspellen is worden pups dus al heel gemakkelijk gewoon elke keer weer gevaccineerd. In sommige landen gebeurt dit niet (zoals bij ons) tot 12 weken, maar zelfs tot een half jaar oud. Er is dan vast wel 1 vaccinatie die precies op het moment komt dat de maternale anti-lichamen zijn afgenomen. Tja.. de pup mag dan op een gegeven moment wel een vaccinatie hebben die aanslaat, maar je wilt niet weten wat de hoeveelheid aan gifstoffen is die bij deze vaccinaties in die periode wordt ingespoten. Met een enorm risico op gezondheidsgebied.

 

 

 

 

INTELLIGENTE VACCINATIE

Veterinair immunoloog Dr. Ronald Schultz heeft dit onderzocht en raadt een minimaal vaccinatie schema aan dat slechts 1 vaccinatie voor Parvo, Hondenziekte en Hepatitis omvat, en dat op een leeftijd van 16 weken. Dit is geen willekeurig getal, het is de meest vroege leeftijd waarop het vaccin de grootste kans heeft om jouw puppy te beschermen.

En dat is interessant.

 

Vaccin fabrikant Pfizer heeft in 1996 een studie uitgevoerd met als onderzoekers de heren Hoare, DeBouck en Wiseman. Zij selecteerden een aantal puppy's en deelden ze op in twee groepen:

 

- Groep A kreeg een enkel vaccinatie op 12 weken

- Groep B kreeg een eerste vaccin tussen 8 en 10 weken en een tweede op 12 weken

 

Na een titerbepaling bleek 100% van alle puppy's in groep A beschermd te zijn, ten opzichte van 94% van de puppy's in groep B. Terwijl groep B zelfs twee vaccinaties had gehad. Het leek erop dat het eerste vaccin de effectiviteit van het tweede negatief had beinvloedt. Ga na wanneer een pup zelfs drie of vier keer wordt gevaccineerd; de kans dat hij dan nog minder beschermd is dan een pup die alleen op 12 weken wordt gevaccineerd is aannemelijk.

En dat niet alleen; hij heeft ook nog eens drie tot vier keer vaker de gifstoffen en conserveringsmiddelen ingespoten gekregen, waardoor de kans op ziektes en bijwerkingen veel groter is.

 

Ook Vanguard heeft de respons op het Parvovirus getest in hun combineerde vaccin. Zij hebben pups gevaccineerd op zes, negen en twaalf weken. Daarna werd door middel van titerbepaling gekeken in hoeverre er anti-lichamen aanwezig waren.

Op de leeftijd van zes weken was slechts 52% van de puppy's na vaccinatie beschermd, wat dus inhoudt dat de helft van de puppy's die was gevaccineerd wel alle risico van het vaccineren onderging, maar geen bescherming kreeg door het vaccin omdat er nog maternale anti-lichamen aanwezig waren. Deze hebben het vaccin teniet gedaan.

Op negen weken was 88% van de pups beschermd na vaccinatie en op twaalf weken was deze hoeveelheid 100%. Nog een aanwijzing dus waarom op de leeftijd van twaalf weken een vaccinatie de meeste kans van aanslaan heeft.

 

 

HET MAGISCHE MOMENT

Het lijkt er dus op dat vaccineren tussen twaalf en zestien weken de meeste kans van aanslaan heeft. En dat betekent dus dat dat vaccin, op die leeftijd, het enige is dat jouw pup nodig heeft. Voor zijn hele leven. En dat de hele overige series van vaccinaties gewoon echt compleet overbodig (en belastend) is.

Maar zijn puppy's onder de twaalf weken niet een risico groep?

 

Ja, dat klopt. Maar dat zijn puppy's die steeds maar weer opnieuw onnodig worden gevaccineerd ook. Niet alleen krijgen deze puppy's meer vaccins waardoor ze veel vaker te lijden hebben onder vaccinatie gerelateerde chronische ziektes, er zit nog een andere negatieve kant aan het vaccineren die veel eigenaren niet weten:

Vaccinaties onderdrukken het immuunsysteem, voor in ieder geval tien dagen. En hierdoor is jouw pup op dat moment veel meer vatbaar voor ziektes. Helemaal niet vreemd dat het meldpunt van Virbac (die bijhouden in hoeverre dierziektes optreden) laat zien dat 28% van de gevaccineerde puppy's alsnog Parvo krijgt...

 

Nog een bjizonderheidje: in onze winkel houden wij twee keer per jaar een titerdag. Mensen kunnen op die dag komen met hun hond voor een titerbepaling. Het is inmiddels al een paar keer voorgekomen dat er bij honden van rond een jaar leeftijd geen enkele hoeveelheid anti-lichamen werd aangetroffen na het afnemen van wat bloed. Deze honden waren echter wel 'gewoon' volgens het normale schema gevaccineerd, dus alles erop en eraan.

 

Verklaring hiervoor kan zijn dat op het moment van vaccineren er nog voldoende maternale anti-lichamen aanwezig waren, waardoor de vaccinaties niet zijn aangeslagen. Als de maternale anit-lichamen na verloop van tijd afnemen, en de vaccinaties hebben hun werk niet kunnen doen, dan heeft dat dus als gevolg dat jonge honden daarna doodleuk onbeschermd rondlopen.

En dat terwijl ze alle vaccinaties hebben gehad. Het is dus helemaal niet zo logisch dat vaccinaties ook per definitie 100% zekerheid tot bescherming geven!

 

 

 

 

ER ZEKER VAN ZIJN DAT JOUW PUP VOLDOENDE BESCHERMD IS?

Als jij het gevoel hebt dat je je pup wel moet laten vaccineren, maar met zo min mogelijk risico, dan kun je er dus voor kiezen om dit te doen op een leeftijd van ten minste 12 weken. Vind je het eng om zo lang te wachten, dan kun je voor die tijd altijd een titerbepaling laten doen. Dit kan bijvoorbeeld op de momenten dat je weer opgeroepen wordt voor vaccinatie, meestal op negen weken.

 

Een heel klein beetje bloed uit de poot en na 20-30 minuten weet je hoeveel anti-lichamen nog aanwezig zijn. Is er voor een bepaalde ziekte dan te weinig bescherming, dan laat je ALLEEN DIE vaccineren. Eventueel laat je na die vaccinatie opnieuw een titerbepaling doen, om te kijken of de vaccinatie wel is aangeslagen.

Het komt namelijk ook wel voor dat vaccins van het ene merk niet goed werken bij de ene hond, terwijl het bij de andere hond wel aanslaat. Soms moet er dan van merk worden gewisseld.

 

We willen er vaak niet aan denken, maar vaccinaties kunnen wel degelijk serieuze bijwerkingen hebben. Vooral in een lichaampje wat nog niet volgroeid is en een immuunsysteem wat nog niet op volle kracht werkt. Veel dierenartsen en eigenaren herkennen de gevolgen niet, omdat het soms weken, maanden of jaren kan duren voordat iets vervelends zich openbaart.

Het kan soms ook een opeenstapeling zijn van meerdere factoren.

 

Het onnodig in een stress-situatie brengen van een puppylichaam door middel van teveel vaccineren is geen veilige optie. Het is dus zeker geen overbodige luxe om je hierin te verdiepen en op zoek te gaan naar een dierenarts die hiervoor open staat.

Ik wil over de titerbepaling nog wel het volgende zeggen: ik hoor te vaak dat reguliere dierenartsen, die steeds vaker ook de mogelijkheid bieden om te titeren, zeggen dat het titeren dan wel elk jaar moet gebeuren. Of dat je eerst moet vaccineren en dan pas kunt titeren. Dit is pertinent NIET WAAR!

Een titerbepaling is alleen mogelijk voor Hondenziekte, Leverziekte en Parvo. Dus niet voor Leptospirose (ziekte van Weil), kennelhoest en Rabies (alleen als al tegen Rabies is gevaccineerd kan hiervoor worden getiterd).

Heb je vragen over het wel of niet vaccineren voor deze ziektes of wil je weten wat de gevolgen kunnen zijn op het moment dat jouw hond een van deze ziektes zou krijgen? Neem dan gerust contact op!

 

En oh ja! Veel mensen geven aan dat het verplicht is om je hond te vaccineren als je hem of haar naar een pension wil brengen of een cursus wilt volgen. Het is echter zo dat de Raad van Beheer al een hele tijd geleden heeft besloten dat ook een titerbepaling bewijs is van bescherming en dus gewoon geldig is. Tref jij nou een pension of hondenschool waar toch vaccinaties worden geeist? Dan is het een goed idee om verder te zoeken, want dit is dus niet nodig.

 

 

 

 

ONTWORMING

Een goed immuunsysteem en een goede weerstand begint in de darmen. Het is dus van groot belang deze darmgezondheid zo optimaal mogelijk te maken en te houden. Met name bij puppy's is alles nog niet 100% volgroeid en om dat op juiste manier te kunnen doen moet het spijsverteringssysteem daar wel de kans voor krijgen. Er zal een gezonde darmflora ontwikkeld moeten worden.

 

Aan de binnenkant van de darm bevindt zich een beschermende laag. Deze laag is bekleedt met slijmvlies. Dit slijmvlies bevat een soort uitstulpingen die we 'darmvilli' noemen. Deze darmvilli zorgen ervoor dat het darmoppervlak wordt vergroot en meer voedingsstoffen kunnen worden opgenomen. Goede, passende voeding is uiteraard een voorwaarde om de darmgezondheid zo goed mogelijk te houden. Daarnaast is het heel erg belangrijk om zo min mogelijk schadelijke stoffen het lichaam binnen te laten komen. Een voorbeeld van schadelijke stoffen is het welbekende wormmiddel. 

 

Eigenaren krijgen over het algemeen het volgende advies over ontworming: de eerste ontworming moet op 2 weken leeftijd gegeven worden. Vervolgens wordt de pup op 4, 6 en 8 weken leeftijd ontwormd, daarna maandelijks tot 6 maanden leeftijd. Vanaf 6 maanden leeftijd moet een hond 4 x per jaar ontwormd worden. Het advies voor honden die in een kennel leven of veel jagen is zelfs vaak elke maand. Ik vind dat rijkelijk overdreven en veel te veel belasting voor de darmen.

 

 

 

 

Elke keer ontwormen haalt de darmflora overhoop. Tegen de tijd dat dit zich weer een beetje heeft kunnen herstellen, is het tijd voor de volgende ontworming. Dit kan grote schade opleveren voor het beschermende slijmvlies in de darmen, voor de darmflora en dus voor de weerstand en het immuunsysteem. Vaak treedt er na ontworming als acute klachten diarree op, of jeuk, braken, huidklachten, sloomheid of juist overactief gedrag, maar op langere termijn kunnen de klachten toenemen en een chronisch verminderde weerstand het gevolg zijn waarbij het immuunsysteem dus continu onder druk staat.

Bovendien kunnen teveel schadelijke stoffen de ontstekingsgevoeligheid vergroten.

En dat terwijl het continu standaard ontwormen helemaal niet nodig is! Want hoe weet je zo zeker of je iets doet wat nodig is? Of ontworm je alleen maar omdat dit 'zo hoort'? Dan zou ik daar toch eens vanaf stappen en kiezen voor de gezondheid van je hond. Elke keer weer nutteloos ontwormen schaadt de gezondheid van jouw hond.

Ik vergelijk het vaak met het opstaan 's morgens en denken 'ik heb geen hoofdpijn, maar ik neem maar een aspirientje want dan krijg ik het ook niet'. Mensen lachen hier vaak om, maar eigenlijk doe je bij je hond hetzelfde.

Het belangrijkste is: ZEKER WETEN dat er wormen zijn voordat je iets doet. Dit zeker weten kan door middel van een ontlastingstest. Klein beetje ontlasting laten nakijken. Niks gevonden? Mooi, dan hoef je niks te doen. Toch wormen gevonden? Dan iets inzetten wat specifiek bedoeld is voor desbetreffende worm. En dit is ook mogelijk op natuurlijke wijze.

 

Een ontlastingscheck kun je laten doen bij je dierenarts, maar je kunt deze ook aanvragen bij Het Woud, parasitologisch centrum in Nederland. Je krijgt dan een checkkit thuisgestuurd, verzamelt wat ontlasting, stuurt dit retour en je krijgt de uitslag via email. Hartstikke handig, kleine moeite en een veel gezondere hond!

 

Heb jij of krijg jij een pup in huis? Denk dan nog eens drie keer na voordat je klakkeloos alles doet wat al jaren 'zo gewoon' lijkt. Verdiep je in de gezondheid van jouw hond, een goede basis leg je maar 1 x en heb je een volwassen hond, dan is het nooit te laat voor verandering.

En nogmaals; mocht je alles graag eens mondeling horen, al je vragen willen stellen en goed voorbereid ten ijs willen komen, dan ben je van harte welkom om een afspraak te maken.

Goede informatie is het halve werk.

Onze honden zijn van ons afhankelijk, wees hun stem en ga voor zo min mogelijk belasting!

 

 


 

Winkelwagen

U heeft nog geen artikelen in uw winkelwagen.
© 2021 - 2023 Meat & More voor hond en kat | sitemap | rss